Δήμος Μετσόβου
0-Home | Ναός Αγίας Τριάδος
AgiaTriada_528
Τοποθεσία:

Μέτσοβο - Είσοδος κώμης

Περιγραφή:
 Ο Ναός Αγίας Τριάδος βρίσκεται στο δυτικό μέρος του Μετσόβου. Η αρχική ημερομηνία κτίσεως του ναού παραμένει άγνωστη. Ανακαινίστηκε με δαπάνη του Γεωργίου Αβέρωφ το 1891. Την ίδια χρονιά κτίστηκε και το κωδωνοστάσιο, που βρίσκεται πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού. Το τέμπλο του ναού είναι έργο του Γ. Μέρανου. Τα ξύλινα δίπτυχα της προθέσεως είναι του 1718.