Δήμος Μετσόβου
0-Home | Ναός του Αγίου Αθανασίου (Γκρίζιου)
AgiosAthanassios1_400
Τοποθεσία:

Μέτσοβο - Γκρίζιος

Περιγραφή:
Ο Ναός του Αγίου Αθανασίου (Γκρίζιου) βρίσκεται στο νότιο μέρος του Μετσόβου, στην αρχή του παλιού δρόμου Μετσόβου-Ιωαννίνων. Θεμελιώθηκε στις 21 Αυγούστου 1871 επί της Εξαρχίας Δωρ. Πίπου με δαπάνη του ευεργέτου Ανδρέα Φαρδή. Εγκαινιάστηκε το 1873. Ο ναός ανακαινίστηκε το 1907 με δαπάνη του εγκατεστημένου στη Νέα Υόρκη Ιωάννη Δασούλα. Η τελευταία ανακαίνιση του ναού έγινε το 1975.