Δήμος Μετσόβου
0-Home | Βρύση Φοντάνα ντι κάμπουρι ντι ντισούπρα
vrysh3_250
Η "Φοντάνα ντι κάμπουρι ντι ντισούπρα" ή βρύση του Δημαρχείου βρίσκεται στην πλατεία του Μετσόβου και κτίστηκε το 1858. Η ονομασία της, που σημαίνει "βρύση πάνω από την πλατεία", προήλθε από τη θέση της στο χώρο της πλατείας.

Σύμφωνα με την εντοιχισμένη επιγραφή, χτίστηκε κατά την Επιτροπεία των Γεωργίου Ιατρόπουλου, Κυριάκου Κωστάκη, Μιχαήλ Λούκα και Αναστασίου Βαρμτάση. Στην επιγραφή αναφέρονται τα ονόματα των δωρητών Κώστα Φερνίκα, Αδαμάντη και Ιωάννη Πότσου. Η βρύση είναι πετρόκτιστη και κοσμείται με ανάγλυφες παραστάσεις σε λίθινες πλάκες, όπως είναι ένας δικέφαλος αετός ή σκηνές κυνηγιού.