Δήμος Μετσόβου
0-Home | Βρύση του Φλόκα
vrysh6_323
Η βρύση του Φλόκα βρίσκεται επί της κεντρικής οδού, που διασχίζει το Μέτσοβο, δίπλα στην πλατεία και ονομάζεται και "φοντάνα ντι κάμπουρι ντι ντιγκιόσου", δηλαδή, βρύση της κάτω πλατείας. Είναι, όμως, γνωστή από το όνομα των δωρητών της, δηλαδή της οικογένειας Φλόκα. Όπως αναφέρεται σε εντοιχισμένη επιγραφή, χτίστηκε το 1787 ως "δέησις των δούλων του Θεού Δημητρίου και Κυργιάκου Φλόκα".

Η βρύση είναι πετρόκτιστη και στις τρεις πλευρές της. Το νερό, που έρχεται από τις "Πολιτσιές", διοχετεύεται μέσα από κάνουλες και στα πλάγια υπάρχουν λιθόκτιστα πεζούλια εσωτερικά των τοίχων. Πάνω από τις κάνουλες είναι εντοιχισμένη η λίθινη πλάκα με την αναθηματική επιγραφή και εκατέρωθεν αυτής υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις. Η στέγη της καλύπτεται με πλάκες. Μαζί με τη βρύση του Δημαρχείου αποτελούν, εκτός από τους ναούς, τα παλαιότερα μνημεία του οικισμού.